Factsheet 14 - Työhön liittyvien liukastumisten ja kompastumisten ehkäisy

Liukastumiset, kompastumiset ja kaatumiset ovat yleisiä kaikilla aloilla raskaasta teollisuudesta toimistotyöhön. Euroopan unionin jäsenvaltioissa niiden on havaittu olevan suurin syy työtapaturmiin, jotka johtavat yli kolmen päivän sairauspoissaoloihin.    Tapaturmariskit ovat suurempia pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yritykset), erityisesti alle 50 työntekijän yrityksissä. Yksinkertaiset torjuntatoimenpiteet voivat vähentää liukastumis- ja kompastumistapaturmien mahdollisuutta. Tässä tiedotteessa annetut neuvot soveltuvat kaikentyyppisille ja kaikenkokoisille yrityksille.

Lataa in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | sk | sl | sv |