Turvallisten tilojen rakentaminen: lähisuhdeväkivalta ja työ

Keywords:

Lähisuhdeväkivallan vaikutukset uhrien elämään rajoittuvat harvoin kotiin. Suurin osa uhreista joutuukin keskeyttämään myös työskentelynsä. Kaltoinkohtelun kielteinen vaikutus uhrien terveyteen, tuottavuuteen ja yleiseen hyvinvointiin voi myös vaikuttaa heidän työtovereihinsa ja työnantajiinsa.

Tässä tausta-asiakirjassa esitetään, millä tavoin lähisuhdeväkivalta on myös työpaikan ongelma, ja annetaan esimerkkejä EU:n ja kansallisen tason oikeudellisista ja toimintapoliittisista kehyksistä. Lisäksi siinä suositellaan työpaikalla toteutettavia hyödyllisiä toimenpiteitä, joilla voidaan tukea väkivallan uhreja tehokkaasti ja auttaa torjumaan kaltoinkohtelua.

Lataa in: en