You are here

NAPO – ohutus naeratuse saatel

Napo — safety with a smile

Napo on animafilmide sarja tegelane, kes tutvustab tööohutust ja töötervishoidu ning riskiennetust lõbusal, kuid arutelu soodustaval viisil.

Napo kehastab mis tahes valdkonna tavalist töötajat. Sageli puutub ta kokku töökoha tavaliste ohtude ja riskidega. Ta tuvastab aga aktiivselt riske ja pakub praktilisi lahendusi.

Napost on saanud EU-OSHA tervislike töökohtade kampaaniate esindaja ning paljud tema filmid on nende kampaaniatega seotud või toetavad neid. Napo on isiklikult kohal ka põhilistel kampaaniaüritustel.

Napo filmid

Koos töökaaslastega esineb Napo mitmes sõnatus filmis, mille kaudu saavad teda mõista ja temaga samastuda mis tahes kultuuritaustaga ja igas vanuses inimesed. Filmid käsitlevad tööohutuse ja töötervishoiu mitmesuguseid küsimusi, näiteks järgmisi:

Uute riskide ilmudes tehakse regulaarselt juurde uusi filme. Filme toodab Napo konsortsium, kuhu kuulub väike rühm tööohutuse ja töötervishoiu Euroopa organisatsioone ja EU-OSHA.

Napo õpetajatele

Samuti aitab Napo tutvustada ohutuse ja tervise teemasid algkooliõpilastele. Koostöös Napo konsortsiumiga on EU-OSHA töötanud välja tööohutuse ja töötervishoiu elektrooniliste õppevahendite komplekti õpetajatele. Pakutakse õppekomplekte, mis sisaldavad järgmist:

  • Põhisõnumid ja õpieesmärgid
  • Tunnitegevuse ettepanekud ja elektroonilised vahendid
  • Näitlikud 45-minutised tunnikavad

Pärast edukat katseprojekti arendatakse tunnikavasid edasi ja laiendatakse üle kogu Euroopa.

iNapo

Nüüd saab alla laadida rakenduse iNapo, mille töötas välja Napo konsortsiumi liige INAIL ja mis teeb Napo filmid kergesti kättesaadavaks ka mobiilseadmetes.

Napo konsortsium

Napo filmid kuuluvad Prantsusmaal Strasbourgis asuvale filmitootjale Via Storia ja Napo konsortsiumile, mis rahastab ja toodab filme järgmiste Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu organisatsioonide nimel: AUVA (Austria), DGUV (Saksamaa), HSE (Ühendkuningriik), INAIL (Itaalia), INRS (Prantsusmaa), SUVA (Šveits) ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA). Lisaks kehtib EU-OSHA ja konsortsiumit esindava DGUV vahel leping Napo filmide reprodutseerimiseks ja koopiate edastamiseks kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide, kandidaatriikide ja EFTA riikide riiklikele teabekeskustele.