Kaugtöö COVID-19 pandeemia ajal: riskid ja ennetusstrateegiad

Keywords:

Lühiaruandes kirjeldatakse kaugtöö peamisi ajendeid ning nendega seotud töötervishoiu ja tööohutuse riske, eeliseid ja probleeme, mis tekivad töötajatele ja organisatsioonidele pandeemia ajal. Selles tõstetakse esile tööjaamade riskihindamiste olulisus kaugtöötajate füüsilise tervise kaitsel ja neid mõjutavad võimalikud psühhosotsiaalsed riskid. Samuti käsitletakse aruandes kaugtööd reguleerivaid Euroopa määrusi, sealhulgas õigust olla mittekättesaadav.

Aruandes on näited headest töötervishoiu ja tööohutuse tavadest, mille on võtnud kasutusele Euroopa ettevõtted, et toetada kaugtöötajaid pandeemia ajal.

Laadi alla in: bg | el | en | et | fr | hu | nl | tr |

Muud väljaanded sellel teemal