Telework_ post_COVID.pdf.jpeg

Kaugtöö reguleerimine COVID-19 järgses Euroopas

Keywords:

COVID-19 pandeemia on sundinud paljusid ettevõtteid kasutama kaugtööd. Pärast pandeemiat näib, et paljud jätkavad kaugtööd, ning vaadatakse läbi töötajate tervise ja heaolu kaitsemeetmed.

Aruandes on ülevaade, kuidas reguleeriti kaugtööd ELi ja riikide tasandil enne COVID-19 pandeemiat, käsitledes õigusakte, tööhõivet ja töötingimusi, tööohutust ja töötervishoidu ning töö ja eraelu tasakaalu. Arutatakse ka kollektiivläbirääkimiste ja sotsiaaldialoogi rolli.

Aruande lõpus uuritakse õigusaktide muudatusi ja algatusi, mis tehti pandeemiale reageerimiseks, et anda teavet kaugtöö tõhusa reguleerimise kohta ELis COVID-19 järgsel ajastul.

Laadi alla in: bg | el | en | et | fr | hr | hu | lt | nl |