Tervislike töökohtade kampaania (2020–2022)

2020.–2022. aasta tervislike töökohtade kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ eesmärk on suurendada teadlikkust tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevustest ning levitada teavet nende ennetamise ja ohjamise kohta. Riikide tasandil koordineerivad kampaaniat EU-OSHA kontaktasutused ning seda toetavad ametlikud kampaania- ja meediapartnerid ning Euroopa ettevõtlusvõrgustik. Kampaanial on viis põhieesmärki:

  • suurendada teadlikkust luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise tähtsusest, esitades fakte ja arvandmeid luu- ja lihaskonna vaevuste esinemise ja mõju kohta üksikisikutele, ettevõtetele ja ühiskonnale;
  • edendada luu- ja lihaskonna vaevuste riskihindamist ja ennetavat ohjamist, pakkudes juurdepääsu asjakohastele vahenditele, juhistele, audio-visuaalsetele jm tugimaterjalidele;
  • näidata, et luu- ja lihaskonna vaevused on kõigi probleem, kuid seda saab edukalt ohjata;
  • suurendada teadmisi luu- ja lihaskonna vaevuste uute ja tekkivate riskitegurite kohta;
  • rõhutada, kui oluline on toetada krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötajate töökohale naasmist ja seal püsimist, ning tutvustada selle saavutamise viise;
  • julgustada toimivat koostööd, koondades erinevaid sidusrühmi ja hõlbustades teabe ja heade tavade vahetamist.