Digitalt platformsarbejde: Tal og fakta

Denne infografik viser de vigtigste fakta og tal i forbindelse med digitale arbejdsplatforme, som en del af kampagnen "Sikkert og sundt arbejde i den digitale tidsalder".

Den viser udbredelsen af digitalt platformsarbejde i EU's økonomi, samt arbejdsmiljørisici og -udfordringer, og hvilke muligheder der er forbundet hermed på tværs af alle økonomiske sektorer. Den præsenterer også eksempler på policyinitiativer og risikoforebyggende initiativer for at sikre digitale platformsarbejderes sikkerhed og sundhed.

Openin: en
Downloadin: en