Gennemgang af vellykkede benchmarkinitiativer på arbejdsmiljøområdet.

Keywords:

Inden for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) har benchmarking været defineret som "en planlagt proces, gennem hvilken en organisation sammenligner sine arbejdsmiljøprocesser og -resultater med andre for at lære, hvordan man kan mindske ulykker og sygdom, forbedre overholdelsen af arbejdsmiljølovgivningen og/eller reducere overholdelsesomkostningerne". Med udgangspunkt i denne definition var det overordnede mål med dette projekt at tage de benchmarkordninger på arbejdsmiljøområdet, der er blevet udarbejdet på sektorplan, medlemsstatsplan og europæisk plan, op til revision. Forskningen satte sig også som mål at vurdere de fordele, som sådanne ordninger kan give, samt deres begrænsninger, og at kortlægge de vigtigste faktorer og hindringer for deres succes.

Download in: cs | da | de | el | en | es | et | fr | hr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl |