Vprašalnik za delavce o izpostavljenosti dejavnikom tveganja za razvoj raka

Keywords:

V tem opisu projekta je predstavljen nov, inovativen vprašalnik o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi. Zanesljivih in primerljivih podatkov na ravni EU o izpostavljenosti dejavnikom tveganja za razvoj raka na delovnem mestu je malo, zato je cilj novega vprašalnika zapolnitev te podatkovne vrzeli o eni od največjih z delom povezanih zdravstvenih težav v Evropi.

Vprašalnik se zgleduje po avstralski študiji o izpostavljenosti različnim dejavnikom na delovnem mestu in uporablja spletno aplikacijo za oceno poklicne izpostavljenosti, povezane z delavčevimi nalogami (OccIDEAS).  Projekt bo najprej izveden v širšem reprezentativnem izboru šestih držav članic EU, prve ugotovitve pa se pričakujejo leta 2023.

Prenesi in: de | en | es | fi | fr | hu |