Študija izvedljivosti priprave računalniško podprte telefonske ankete za ugotavljanje izpostavljenosti delavcev rakotvornim snovem v Evropski uniji

Keywords:

Izpostavljenost rakotvornim snovem lahko pripelje do nastanka raka, ki je v EU glavni vzrok smrtnih primerov, povezanih z delom. Zato so zanesljivi podatki o izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu ključni za varnost in zdravje evropskih delavcev. V tem poročilu so predstavljeni izsledki študije izvedljivosti ankete, ki bi temeljila na uspešni avstralski anketi in s pomočjo katere bi od delavcev pridobili informacije o tovrstni izpostavljenosti. Pri oceni izpostavljenosti delavcev rakotvornim snovem v EU bi se s pomočjo zbranih podatkov uporabil algoritemski sistem.

V študiji je bilo ugotovljeno, da bi bilo mogoče avstralsko študijo z razumnim vložkom časa in denarja prilagoditi za uporabo v EU. 

Prenesi in: en