Work-related musculoskeletal disorders summary

Kostno-mišična obolenja, povezana z delom: od raziskav do njihovega udejanjanja v praksi Kakšna so spoznanja?

Keywords:
Kljub številnim pobudam za preprečevanje z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj so ta po vsej EU še vedno zelo razširjena. To poročilo povzema ugotovitve obsežnega projekta, katerega namen je bil raziskati vzroke za to ter opredeliti pomanjkljivosti na ravni politike in pri izvajanju učinkovitih ukrepov na delovnem mestu.
Projekt je bil sestavljen iz treh sklopov: pregled raziskovalne literature, analiza 142 nacionalnih pobud politike in kvalitativna raziskovalna študija, katere cilj je bil opredeliti, kako se kostno-mišična obolenja v praksi obravnavajo na delovnih mestih . Z združitvijo ugotovitev na teh treh področjih so bili v poročilu opredeljeni ovire in dejavniki uspeha pri obravnavanju z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj ter podana določena priporočila na ravni politike in ravni delovnih mest.
Prenesi in: en