Kostno-mišična obolenja in dejavniki psihosocialnega tveganja na delovnem mestu – statistična analiza podatkov iz vseevropske raziskave

Keywords:

V poročilu je predstavljen konceptualni okvir za razlago z delom povezanih dejavnikov tveganja za kostno-mišična obolenja in duševno zdravje. Analizirani so bili podatki iz najnovejše evropske raziskave o delovnih razmerah (EWCS) in evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER), na podlagi katerih je bilo raziskano, kako so značilnosti posameznega delovnega mesta, na katerih delajo posamezni delavci (kot so denimo biomehanski in psihosocialni dejavniki), ter prakse upravljanja varnosti in zdravja pri delu na ravni podjetja povezane s kostno-mišičnimi obolenji in dobrim počutjem.

Ker je bilo ugotovljeno, da nekateri psihosocialni dejavniki močno vplivajo na kostno-mišična obolenja in dobro počutje, so bila v poročilo vključena priporočila in zahteve glede izvedbe celostnih ocen tveganja, da bi čim bolj zmanjšali negativne posledice za zdravje, ki se pojavijo na delovnem mestu.

Prenesi in: en