Povzetek – Kostno-mišična obolenja, povezana z delom: zakaj so še vedno tako razširjena? Dokazi iz pregleda literature
04/05/2020 Vpišite: Poročila 8 strani

Povzetek – Kostno-mišična obolenja, povezana z delom: zakaj so še vedno tako razširjena? Dokazi iz pregleda literature

Keywords:Campaign 2020-2022, Mišično-kostna obolenja, Policy Makers

V tem pregledu literature so obravnavani razlogi za stalno razširjenost kostno-mišičnih obolenj pri delavcih po vsej EU. Kljub zakonodaji in preventivnim ukrepom je raven kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, še vedno visoka.

Avtorji opredeljujejo dejavnike, ki vplivajo na razširjenost kostno-mišičnih obolenj med delovno silo, vključno s spreminjajočimi se načini dela, starostjo in spolom, zdravjem in prepričanji, psihosocialnimi dejavniki in socialno-ekonomskimi razlikami. Ugotavljajo, da potrebujemo nove pristope za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in navajajo priporočila.

Med njimi je tudi sprejetje celovitejšega pristopa k oceni tveganja, ki združuje fizična in psihosocialna tveganja, zaradi česar so delavci izpostavljeni tveganju za razvoj kostno-mišičnih obolenj.

Download in:EN

Dodatne publikacije o tej temi