Pametni digitalni sistemi za spremljanje varnosti in zdravja pri delu: vrste, vloge in cilji

Keywords:

Napredek in vse večja razširjenost digitalnih orodij in tehnologij sta privedla do pojava digitalnih sistemov za spremljanje varnosti in zdravja pri delu. Ti lahko pripomorejo k preprečevanju izpostavljenosti delavcev tveganjem z zagotavljanjem celovitih in točnih podatkov, do katerih ne moremo priti s pomočjo tradicionalnih metod spremljanja varnosti in zdravja pri delu.

V tem kratkem poročilu o politiki je poudarjen pomen jasne opredelitve digitalnih sistemov za spremljanje varnosti in zdravja pri delu. Poleg tega so v njem obravnavane njihove prednosti in morebitni izzivi za delodajalce in zaposlene, poudarjen pa je tudi pomen sodelovanja delavcev sile pri njihovem sprejemanju in izvajanju.  

Prenesi in: bg | cs | el | en | es | fr | it | pl | ro |

Dodatne publikacije o tej temi