Pametni digitalni sistemi za spremljanje varnosti in zdravja pri delu: priložnosti in izzivi

Keywords:

Nove digitalne tehnologije za spremljanje varnosti in zdravja pri delu spreminjajo naše delovno okolje. Pametni sistemi za spremljanje varnosti in zdravja pri delu lahko beležijo in merijo podatke bolj sistematično in učinkoviteje v primerjavi s tradicionalnimi metodami. Poleg tega, da pripomorejo k zmanjšanju izpostavljenosti delavcev tveganjem, lahko minimizirajo tudi negativne posledice nezgod pri delu ter izboljšajo njihovo preiskovanje in poročanje.

Nacionalne politike lahko dopolnjujejo prizadevanja EU za ustrezno obveščanje in usposabljanje vodstva in delavcev o zmogljivostih novih sistemov ter pomoč malim in srednjim podjetjem pri dostopu do digitalnega spremljanja varnosti in zdravja pri delu ter sprejetju takšnega spremljanja, da bi se povečale koristi teh sistemov ter zmanjšale morebitne pomanjkljivosti, povezane z njihovo uporabo.

Prenesi in: en

Dodatne publikacije o tej temi