Slovenija – program „Skrb za zdravega delavca“ v Premogovniku Velenje

Keywords:

V Premogovniku Velenje, kjer so leta 1998 uvedli program „Skrb za zdravega delavca“, so zavezani varnosti in zdravju delavcev. Cilj programa je zmanjšanje števila primerov odsotnosti z dela zaradi bolezni in primerov kostno-mišičnih obolenj, namenjen pa je vsem delavcev, vendar daje prednost starejšim zaposlenim. Moški, starejši od 46 let, in ženske, starejše od 45 let, so upravičeni do dajatev za starost. Interne ocene so privedle do prilagoditev dela, medtem ko so razgovori ob vrnitvi na delo prispevali k izboljšanju delovnih pogojev. Druge dejavnosti se opredelijo z analizami delovne sposobnosti in starostne strukture ter statističnimi podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dejavnosti vključujejo prilagojene zdravniške preglede, aktiven dopust za ogrožene zaposlene, preventivne kratke premore in športne aktivnosti. Iz letne ocene sta razvidna zmanjšanje števila odsotnosti z dela zaradi bolezni in deleža nezgod na delovnem mestu ter zgodnje odkrivanje kostno-mišičnih obolenj. Načrtovane izboljšave vključujejo razširitev preventivnega usposabljanja na vse zaposlene. Zavezanost podjetja se nadaljuje s sodelovanjem v dvoletnem evropskem projektu na področju varnosti in zdravja pri delu. Dejavniki uspeha vključujejo trdno politiko na področju varnosti in zdravja pri delu, oceno potreb delavcev, uporabo zunanje podpore, različne ukrepe in redno ocenjevanje. Program se lahko uporablja v drugih panogah, če se izvedejo ustrezne prilagoditve.

Prenesi in: en