Factsheet 55 - Doseganje višjih standardov varnosti in zdravja pri delu v gradbeništvu

Keywords:

Evropska unija se vse bolj zaveda, da je treba izboljšati standarde varnosti in zdravja pri delu v gradbeništvu. Vsako leto umre okoli 1.300 gradbenih delavcev, nadaljnjih 800.000 se jih poškoduje, številnim drugim pa se poslabša zdravstveno stanje. Posledice nezgod pri delu in slabega zdravstvenega stanja so obremenjujoče za vse vpletene in jih je nemogoče ovrednotiti. Finančna škoda je precejšnja. Vsi bi se morali zavedati, da je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter družbene blaginje prednostna naloga industrije. Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2004 je posvečen gradbeništvu. Agencija je zbrala primere ukrepov za izboljšanje standardov varnosti in zdravja pri delu iz vse Evrope. Poročilo prikazuje standarde varnosti in zdravja pri delu v gradbeništvu, pojasnjuje pa tudi, kako se lahko z učinkovitimi ukrepi doseže njihovo izboljšanje.

Prenesi in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl | sv |