Dejavniki uspeha: razvoj in promocija francoskih orodij OiRA

Keywords:

Izvajanje ocen tveganja je lahko še zlasti zahtevno za mikro in mala podjetja, saj nimajo dovolj sredstev in znanja za obravnavanje vprašanj varnosti in zdravja pri delu. Zato je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu vzpostavila spletno interaktivno orodje za oceno tveganja OiRA, ki je prilagodljiva platforma za lažje izdelavo orodij za oceno tveganja.  

V tej študiji primera je predstavljeno, kako je Francija orodja OiRA uporabila za spodbujanje izvajanja ocen tveganja v mikro in malih podjetjih iz različnih gospodarskih panog. Sodelovanje med ministrstvom za delo, ministrstvom za socialno varnost in sektorskimi socialnimi partnerji je privedlo do razvoja in vse večje uporabe orodij za oceno tveganja v mikro in malih podjetjih.

Na koncu študije primera so analizirani dejavniki uspeha in ovire, ki jih je še treba premagati. 

Prenesiin: en | fr | sk |