Izpostavljenost biološkim sredstvom in povezane zdravstvene težave v poklicih, povezanih z živalmi

Keywords:

Ta dokument za razpravo predstavlja novo raziskavo, s katero je potrjeno, da za ljudi v poklicih, povezanih z živalmi – na primer za živinorejce, delavce v klavnici in veterinarje –, še posebno velja tveganje zaradi izpostavljenosti biološkim sredstvom pri delu. Dokument za razpravo proučuje ranljive skupine in nastajajoča tveganja, daje priporočila za boljše preprečevanje tveganj in navaja primere dobre prakse.

Ugotovitve, navedene v tem dokumentu, izhajajo iz pregleda literature, zbranih podatkov ter informacij iz intervjujev in fokusnih skupin s strokovnjaki, ti so del velikega projekta za izboljšanje znanja in ozaveščenosti o izpostavljenosti biološkim sredstvom na delovnem mestu in tveganjih, ki jih povzročajo.  

Prenesi in: en | fi | hu | lt | lv |