Umetna inteligenca za upravljanje delavcev: opredelitev pojmov, uporabe in posledic

Keywords:

Orodja umetne inteligence spreminjajo delovno mesto. V tem poročilu o politiki so proučene te spremembe in njihovi morebitni učinki na delavce.

V njem je opredeljeno upravljanje delavcev, ki temelji na umetni inteligenci, predstavljeno, kako se upravljanje delavcev, ki temelji na umetni inteligenci, izvaja in kdo ga izvaja, ter pojasnjena tveganja in priložnosti za varnost in zdravje delavcev pri uporabi teh sistemov.

V tem povzetku so predstavljene ugotovitve raziskave agencije EU-OSHA o upravljanju delavcev, ki temelji na umetni inteligenci, in njegovih posledicah za varnost in zdravje pri delu, ki temelji na pregledu literature, poglobljenih razgovorih s strokovnjaki, posvetovanjih z nacionalnimi kontaktnimi točkami in analizi podatkov iz evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-3).

Prenesi in: en | lt |