Umetna inteligenca za upravljanje delavcev: obstoječi in prihodnji predpisi

Keywords:

Sistemi upravljanja delavcev, ki temeljijo na umetni inteligenci, lahko negativno vplivajo na zdravje, varnost in dobro počutje delavcev.

V tem poročilu o politiki je obravnavano, kako lahko obstoječi in na novo predlagani predpisi o umetni inteligenci, upravljanju podatkov ter varnosti in zdravju pri delu na ravni EU in nacionalni ravni ublažijo morebitne negativne učinke sistemov upravljanja delavcev, ki temeljijo na umetni inteligenci, na varnost in zdravje pri delu.

Vsebuje tudi priporočila za zmanjšanje tveganj, povezanih z zasnovo in uporabo sistemov upravljanja delavcev, ki temeljijo na umetni inteligenci. 

Prenesiin: en