Sistemi opozarjanja in nadzora: SUVA, Švica

Keywords:

Članek je del sklopa petih poglobljenih študij pristopov za opozarjanje in nadzor pri odkrivanju, spremljanju in preprečevanju novih z delom povezanih bolezni ter se osredotoča na sistem SUVA v Švici.

Sistem, temelječ na podlagi nadomestil, uporablja pristop „odprtega seznama“, prav tako pa dopušča poročanje o z delom povezanih boleznih zunaj predpisanega seznama poklicnih bolezni.

Oglejte si več informacij o tem, kako SUVA omogoča opozorila o novih in nastajajočih z delom povezanih boleznih. Preberite več o prednostih sistema, vključno s standardizacijo postopka poročanja, komunikacijo med podjetji, zdravniki in sistemom SUVA, ki je pomemben člen pri zagotavljanju varnosti na delovnem mestu.

Prenesi in: en