Sistemi opozarjanja in nadzora: Program o pesticidih – SENSOR, Združene države Amerike

Keywords:

Članek je del sklopa petih poglobljenih študij sistemov opozarjanja in nadzora pri odkrivanju, spremljanju in preprečevanju novih z delom povezanih bolezni ter se osredotoča na program SENSOR-Pesticides (program o pesticidih – SENSOR) v Združenih državah Amerike.

Namen programa je prepoznavanje nastajajočih akutnih s pesticidi povezanih zdravstvenih težav in zagotavljanje nadzora, ko so pesticidi na trgu.

Z zbiranjem informacij državnega ministrstva za kmetijstvo, centrov za nadzor zastrupitev in sistema nadomestil delavcev je program o pesticidih – SENSOR razvil enostaven, vendar temeljit postopek zbiranja podatkov s standardiziranimi spremenljivkami, ocenjevanjem prijavljenih primerov ter določanjem resnosti primera, opozorilne stopnje in nadaljnjih ukrepov.

Prenesi in: en