Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Svetovni dan boja proti raku 2024: rezultati raziskave o izpostavljenosti delavcev sedaj na voljo v različnih jezikovnih različicah!

Image
World Cancer Day

© cienpies/stock.adobe.com

Ob svetovnem dnevu boja proti raku, ki ga vsako leto obeležujemo 4. februarja, se je agencija EU-OSHA zavezala, da se bo pridružila prizadevanjem v boju proti tej bolezni, ki je v EU glavni vzrok smrti, povezanih z delom.

V nedavni raziskavi o izpostavljenosti delavcev, ki jo je opravila agencija EU-OSHA, je bilo ugotovljeno, da sta izpostavljenost ultravijoličnemu (UV) sevanju in emisijam izpušnih plinov iz dizelskih motorjev najpogostejši tveganji za razvoj raka na delovnih mestih v Evropi. Raziskava bo prispevala k izboljšanju preventivnih ukrepov in zagotovila koristne podatke za oblikovanje na dokazih temelječih politik v EU. 

Oglejte si prve ugotovitve raziskave in povzetek raziskovalne metodologije (v angleščini, finščini, francoščini, nemščini, grščini, španščini, madžarščini in portugalščini).

Več informacij o raziskavi o izpostavljenosti delavcev lahko najdete v našem tematskem spletnem razdelku.