You are here

Razvoj na področju IKT in digitalizacije dela

Pri projektu predvidevanja agencije EU-OSHA se proučuje, kakšen bo morebitni vpliv hitrega razvoja na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), vključno z umetno inteligenco in robotiko, na varnost in zdravje pri delu ter posledični vpliv na varnost in zdravje pri delu. S tem projektom se bodo oblikovalcem politike EU, vladam držav članic, sindikatom in delodajalcem zagotovile potrebne informacije o spremembah na področju IKT, njihovem vplivu na naravo in kraj opravljanja dela ter nastajajočih izzivih za varnost in zdravje pri delu, ki jih lahko prinašajo.

Projekt obsega tri delovne sklope:

  • V delovnem sklopu 1 se poskušajo opredeliti ključna gibanja in gonila, ki bi lahko povzročila nova in nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu, povezana z IKT in lokacijo dela.
  • V delovnem sklopu 2 se poskušajo na podlagi ključnih gibanj in gonil iz delovnega sklopa 1 razviti možni in verjetni scenariji o tem, kakšna bodo delovna mesta leta 2025 za prikaz prihodnjih izzivov na področju varnosti in zdravja pri delu, povezanih z razvojem na področju IKT in z lokacijo dela.
  • V delovnem sklopu 3 se poskušajo spodbujati ugotovitve projekta z uporabo scenarijev, razvitih v delovnem sklopu 2, da se z oblikovalci politik raziščejo možne strategije za obravnavanje izzivov na področju varnosti in zdravja pri delu, opredeljenih v scenarijih.

Te dejavnosti naj bi prispevale k zagotavljanju varnih in zdravih delovnih mest v prihodnosti, skupaj s pametno, trajnostno in vključujočo rastjo v EU.

Z nadaljnjimi študijami se še naprej proučujejo pomembna področja in izzivi, na katere je opozoril projekt.