You are here

Europos Komisijos pasiūlymas dėl kancerogenų

Europos Komisija siūlo geriau apsaugoti darbuotojus nuo vėžį sukeliančių cheminių produktų

Siekiant sumažinti 13 vėžį sukeliančių cheminių produktų, įskaitant įkvepiamą plaučiuose nusėdantį kristalino silicio dioksidą, poveikį darbo vietoje, Europos Komisija siūlo pakeisti Kancerogenų ir mutagenų direktyvą (2004/37/EB).
Nustatyta, kad vėžys yra daugiau nei pusės su darbu susijusių mirčių Europos Sąjungoje priežastis – iš viso per metus nuo vėžio miršta maždaug 102 000 darbuotojų.

Nustačius šias ribines vertes sumažės profesinio vėžio atvejų skaičius ir pagerės poveikį patiriančių darbuotojų teisinė apsauga, visų pirma statybos pramonėje. Mažinant valstybių narių su darbuotojų sveikatos apsauga susijusius skirtumus, šiuo pasiūlymu bus labiau skatinamas tarpvalstybinis užimtumas, nes darbuotojai galės būti tikri, kad būtiniausi standartai ir jų sveikatos apsaugos lygis bus užtikrinti visose valstybėse narėse.