You are here

Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką (ESENER)

Agentūros EU-OSHA atliekama Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką (ESENER) yra išsamus tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kaip Europos darbo vietose praktiškai valdoma darbuotojų saugai ir sveikatai kylanti rizika.

Tūkstančių visos Europos verslo įmonių ir organizacijų prašoma atsakyti į klausimyno klausimus apie:
  • bendrus darbo vietoje darbuotojų saugai ir sveikatai kylančios rizikos veiksnius ir jų valdymo metodus;
  • psichosocialinės rizikos veiksnius, pvz., stresą, patyčias ir priekabiavimą;
  • DSS valdymo paskatas ir kliūtis;
  • darbuotojų dalyvavimą įgyvendinant praktines saugos ir sveikatos gerinimo priemones.

Šių apklausų rezultatus papildo antrinės analizės duomenys, gauti vykdant nuodugnius konkrečių teminių sričių tyrimus. Šiuose tyrimuose taikomos kiekybinės ir kokybinės metodikos, padedančios geriau suprasti pagrindines tyrimo išvadas.

Interaktyvioji apklausos lentelė

Interaktyviojoje apklausos lentelėje galite vizualizuoti ESENER duomenis ir jais dalytis, taip pat susipažinti su išsamiais atsakymais į pasirinktus ESENER klausimus, kurie gali būti rūšiuojami pagal šalį, sektoriaus rūšį ir įmonės dydį.

ESENER

ESENER-2 apklausa (2014 m.)

Su antrąja ESENER apklausa susijusi duomenų rinkimo veikla buvo vykdoma 2014 m. vasarą ir rudenį. Labai vertingi naujausi apklausos duomenys padeda susidaryti bendrą vaizdą apie tai, kaip visoje Europoje valdomi su darbo vieta susiję rizikos veiksniai, visų pirma nauja ir kylanti rizika.

Naujai ir kylančiai rizikai daugiau dėmesio skiriama, nes iš apklausos rezultatų matyti, kad tam tikros DSS sritys (pvz., psichosocialinė rizika) yra nepakankamai ištirtos ir tampa vis svarbesnės, be to, jos kelia vis didesnį susirūpinimą Europos darbo vietose. 

2014 m. apklausa, palyginti su pirmąja, yra dar išsamesnė ir visapusiškesnė, nes joje naudojami perpus didesni imties dydžiai, o trijose šalyse nacionaliniai imties dydžiai buvo papildomai padidinti. Pirmą kartą ESENER-2 apklausoje dalyvavo labai mažos įmonės, kuriose dirba nuo 5 iki 10 darbuotojų, ir žemės ūkio bendrovės. Penkios naujos šalys – Albanija, Islandija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija – įtrauktos į 31 šalies, kurios dalyvavo apklausoje 2009 m., grupę.

Atliekant apklausą, aptartos ir šios temos:

  • raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai;
  • DSS valdymo struktūra;
  • požiūriai į darbuotojų dalyvavimą valdant DSS.

ESENER apklausa leidžia surinkti labai svarbius duomenis, kurių reikia nacionaliniams ir Europos politikos formuotojams ir tyrėjams. Nėra jokio kito ES lygmens informacijos šaltinio apie tai, kaip įmonėse valdoma DSS. ESENER apklausa yra viena iš pagrindinių priemonių, padedančių EU-OSHA teikti palyginamą skirtingų valstybių informaciją, kuri gali būti naudinga formuojant DSS politiką. 

Naudodamiesi interaktyviąja apklausos lentele, galite vizualizuoti ESENER duomenis ir jais dalytis.

Jau galima susipažinti su:

Šio išsamesnio tyrimo duomenų antrinė analizė apima kelias svarbiausias sritis ir rengiamus leidinius:

Su 2014 m. ESENER apklausos duomenų rinkiniu galima susipažinti JK Esekso universiteto duomenų archyve (angl. UKDA). ir GESIS.

ESENER-3: Paruošiamieji darbai prasidės iki 2018 m., o tyrimą numatoma atlikti 2019 m. pradžioje.

ESENER-1 apklausa (2009 m.)

2009 m. atliekant pirmąją ESENER apklausą, surengta beveik 36 000 pokalbių su vadovais ir DSS atstovais. Apklausoje iš viso dalyvavo 31 šalis: visos ES valstybės narės, taip pat Turkija, Norvegija ir Šveicarija. Apklausti respondentai iš privačiojo ir viešojo sektoriaus organizacijų, kuriose dirba 10 ar daugiau darbuotojų.

Naudodamiesi interaktyviąja apklausos lentele, galite vizualizuoti ESENER duomenis ir jais dalytis.

Susipažinkite su pagrindinėmis rišvadomis:

  • „Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką (ESENER). Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas (2010 m.)“; apžvalgos ataskaita (anglų k.) ir santrauka (24 kalbomis);

Taip pat galite atsisiųsti papildomos analizės rezultatus:

Kitos su DSS susijusios apklausos ir statistiniai duomenys:


Su 2009 m. ESENER apklausos duomenų rinkiniu galima susipažinti JK Esekso universiteto duomenų archyve (angl. UKDA) ir GESIS.