Su darbu susiję raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai: nuo tyrimų iki praktikos. Ko galima pasimokyti?
05/06/2020 Rūšis: Ataskaitos 51 puslapiai

Su darbu susiję raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai: nuo tyrimų iki praktikos. Ko galima pasimokyti?

Keywords:Campaign 2020-2022, Kaulų ir raumenų sistemos pažeidimai, Policy Makers
Nepaisant daugelio iniciatyvų, kuriomis siekiama užkirsti kelią su darbu susijusiems raumenų ir kaulų sistemos sutrikimams, jų paplitimas visoje ES tebėra didelis. Šioje ataskaitoje apibendrinamos didelio masto projekto, kuriuo siekta išnagrinėti paplitimo priežastis ir nustatyti trūkumus tiek politikos lygmeniu, tiek įgyvendinant veiksmingas priemones darbo vietoje, išvados.
Projektas apėmė tris sritis: tiriamosios literatūros apžvalgą, 142 nacionalinės politikos iniciatyvų analizę ir kokybinį mokslinį tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti, kaip praktiškai kovojama su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais darbo vietose. Apibendrinant šių trijų sričių išvadas, ataskaitoje nustatytos su darbu susijusių raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų problemos sprendimo kliūtys ir sėkmės veiksniai ir pateiktos kelios rekomendacijos – nuo politikos iki darbo vietos lygmens.
Download in:EN

Papildomi leidiniai šia tema