Trečioji Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką (ESENER-3)

Keywords:

Šioje ataskaitoje pateikiama pirmoji 2019 m. agentūros EU-OSHA atliktos trečiosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-3) pagrindinių nustatytų faktų ir išvadų analizė. Daugiau kaip 45 tūkst. įmonių 33-ose šalyse buvo prašoma atsakyti į klausimus apie jų šiuo metu taikomus darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) valdymo metodus ir, be kita ko, apie pagrindines veiksmingo valdymo paskatas ir kliūtis bei darbuotojų dalyvavimą.

Apklausoje ypač daug dėmesio skiriama psichosocialinės rizikos veiksniams, pvz., stresui darbe ir priekabiavimui, taip pat pateikiama su skaitmeninimu susijusių klausimų. Remiantis holistiniu požiūriu į šiuo metu visoje Europoje taikomus DSS valdymo metodus, apklausos rezultatais siekiama padėti rengti naują DSS politiką ir užtikrinti, kad rizika Europos darbo vietose būtų valdoma veiksmingiau.

Atsisiųsti in: en