Santrauka - Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi skatinimo metodas Norvegijoje: darbo inspekcijos ir prevencijos tarnybų vaidmuo

Keywords:

Šioje ataskaitoje pateikiamos tyrimo, skirto išsiaiškinti, kaip Norvegijos darbo inspekcija ir prevencijos tarnybos skatina laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) reikalavimų, išvados. Joje aprašoma dabartinė Norvegijos DSS strategija ir pateikiami šešių konkrečių temų atvejų tyrimų rezultatai.

Per pastaruosius metus, taip pat pandemijos metu, inspekcija įgyvendino svarbias priemones, padedančias skatinti DSS reikalavimų laikymąsi ir vykdymą. Ataskaitoje taip pat aptariamas įvairių priemonių, kuriomis siekiama gerinti DSS Norvegijoje, pritaikomumas kitose šalyse.

Atsisiųsti in: en