Prognozinių tyrimų įtaka politikai

Keywords:

Šioje ataskaitoje pristatomos išvados, padarytos įgyvendinant projektą, kuriame nagrinėti pagrindiniai sėkmingo prognozinių tyrimų rezultatų perkėlimo į politikos sprendimų priėmimo procesą veiksniai. Projektą EU-OSHA užsakymu įgyvendino Užimtumo tyrimų institutas. Jo metu apžvelgta literatūra ir apklausti mokslininkai ir ekspertai. Projekte bendrais bruožais apibūdinamas prognozinių tyrimų poveikis ir pagrindiniai veiksniai, leidžiantys jų rezultatus panaudoti politikoje.

Atsisiųstiin: en