Sauga ir sveikata visos Europos darbo vietose. Kokia 2023 m. padėtis?

Keywords:

Šioje politikos apžvalgoje apibendrinamos pagrindinės ataskaitos „Darbuotojų sauga ir sveikata Europoje. 2023 m. padėtis ir tendencijos“, kurioje nagrinėjami įvairūs darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srities rodikliai, tendencijos ir aplinkybių pokyčiai, išvados.

Nepaisant to, kad nuo praėjusio šimtmečio 9-ojo dešimtmečio vidurio sukurta išsami DSS rizikos valdymo ES valstybėse narėse sistema, tam tikras sritis vis dar reikia tobulinti, nes, nors nelaimingų atsitikimų darbe skaičius mažėja, tačiau psichosocialinių ir emocinių stresą sukeliančių veiksnių, kurie turi įtakos darbuotojų gerovei, skaičius didėja, o fizinės rizikos ir ergonominės naštos lygis išlieka aukštas ir stabilus.

Be to, kadangi darbe naudojamos naujos technologijos, vyksta sektorių pasikeitimai ir darbo jėgos pokyčiai bei atsižvelgiant į globalizaciją yra reikalingos platesnės ir išsamesnės DSS priemonės. Šioje politikos apžvalgoje politikos formuotojams pateikiamos su šiomis priemonėmis susijusios rekomendacijos.

Atsisiųsti in: el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | mt | nl | pl | sk | sl |