Biologiniai veiksniai ir su darbu susijusių ligų prevencija. Peržiūra

Keywords:

Ši ataskaita – tai galutinis didelio masto projekto, kuris buvo užsakytas siekiant išsiaiškinti biologinių veiksnių poveikį darbe ir susijusias pasekmes sveikatai, rezultatas. Atliekant tyrimą buvo peržiūrima literatūra, rengiami pokalbiai su ekspertais, taip pat teminių grupių sesijos ir suinteresuotiesiems subjektams skirti praktiniai seminarai. Ataskaitoje pateikiama apibendrinta viso projekto rezultatų santrauka, kurioje aptariamos svarbios peržiūros metu nustatytos temos, pavyzdžiui, susirūpinimą keliantys sektoriai, pažeidžiamos grupės, nauji rizikos veiksniai ir Europos šalyse veikiančios stebėsenos sistemos.

Dabar nėra jokio sisteminio požiūrio į biologinių veiksnių poveikio darbe prevenciją ir susijusių sveikatos problemų pripažinimą. Ataskaitoje, kurioje analizuojamos turimos žinios apie šiuos rizikos veiksnius, nustatomos duomenų spragos ir pateikiami pasiūlymai dėl politinių alternatyvų ateityje, siekiama didinti informuotumą šiuo klausimu ir suteikti patikimos informacijos, kuri padėtų nustatyti veiksmingas prevencines priemones.

Atsisiųsti in: en