Nuotolinio darbo reglamentavimas Europoje po COVID-19: naujausi pokyčiai

Keywords:

Dėl COVID-19 pandemijos išplitęs nuotolinis darbas paskatino atlikti daugiau šios darbo organizavimo formos ir jos poveikio darbuotojų gerovei ir sveikatai tyrimų. Nuotolinis darbas turi ir privalumų (suteikia lankstumo ir savarankiškumo) ir trūkumų.

Šioje EU-OSHA ataskaitoje nagrinėjama, kaip nuotolinis darbas šiuo metu reglamentuojamas Europoje, ir pateikiama ES reglamentavimo po COVID-19 pandemijos apžvalga. Taip pat atkreipiamas dėmesys į nuolat keičiamus teisės aktus ir kolektyvinių derybų raidą keliose ES valstybėse narėse nuo pandemijos krizės pradžios.

Atsisiųsti in: en

Papildomi leidiniai šia tema