Psychosocial risks in the health and social care sector

Psichosocialinė rizika sveikatos ir socialinės rūpybos sektoriuje

Keywords:

Vienas iš pagrindinių sveikatos ir socialinės rūpybos sektoriui kylančių iššūkių yra Europos visuomenės senėjimas. Dėl to auga darbuotojų paklausa, o darbo jėga senėja. Šiame dokumente apžvelgiami psichosocialinės rizikos veiksniai, turintys įtakos sektoriaus darbuotojų sveikatai ir gerovei.

Jame aptariamos sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos organizacijų įgyvendinamos rizikos valdymo strategijos ir akcentuojama sėkminga praktika, pavyzdžiui, dalyvavimu grindžiamos intervencinės priemonės ir iniciatyvos, kuriomis siekiama didinti darbuotojų atsparumą. Šiame dokumente taip pat pabrėžiama, kaip svarbu šalinti tokios rizikos šaltinius organizacijose.

Atsisiųsti in: en

Papildomi leidiniai šia tema