Psichikos sveikata darbe po COVID pandemijos

Keywords:

COVID-19 pandemija stipriai paveikė darbo pasaulį. Šioje ataskaitoje pateikiamos Europos psichikos sveikatos darbe tyrimų, atliktų prieš ir per pandemiją ir po jos, analizės išvados.

Svarbios išvados susijusios su nevienodu poveikiu konkretiems sektoriams, įvairaus pobūdžio darbui, darbuotojų ir lyčių pogrupiams ir skaitmeninimui bei tuo, kad organizacijoms svarbu aktyviai įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones. Be to, su darbu susijusios psichosocialinės rizikos valdymas turi būti priemonių, skirtų apsaugoti darbuotojus nuo dabartinių ir būsimų kritinių įvykių, dalis.

Atsisiųsti in: en