Informacijos, ryšių technologijų ir darbo vietos pokyčių svarbiausios tendencijos ir juos lemiantys veiksniai

Keywords:

Šioje ataskaitoje pristatomi EU-OSHA projekto „Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with information and communication technologies and work location by 2025“ („Naujos ir kylančios DSS rizikos, susijusios su informacinėmis ir ryšių technologijomis ir darbo vietos pokyčių iki 2025 m. įvertinimas“) 1 darbo paketo rezultatai.

Pokyčių tendencijos ir svarbiausi juos lemiantys veiksniai buvo nustatyti trimis etapais: įvertinus perspektyvas, pasikonsultavus su ekspertais per pokalbius telefonu ir surengus Delphi apklausą bei trumpą praktinį seminarą. Šios svarbios pokyčių tendencijos ir juos lemiantys veiksniai aprašyti ataskaitoje; jie suskirstyti pagal STEEP (visuomeninių, technologinių, ekonominių, aplinkosauginių ir politinių veiksnių) sistemą.

Šie veiksniai – nuo demografinių pokyčių iki technologinių naujovių – lems, su kokiais skaitmeninės darbo aplinkos nulemtais DSS iššūkiais teks susidurti Europai 2025 m.

Atsisiųsti in: en

Papildomi leidiniai šia tema