Informacinis biuletenis. Dirbtinės nanomedžiagos darbo vietoje

Keywords:

Šiame informaciniame biuletenyje apžvelgiama, kaip elgtis su dirbtinėmis nanomedžiagomis darbo vietoje. Šios medžiagos, kurių sudėtyje yra labai smulkių dalelių, gali būti toksiškos.

Informaciniame biuletenyje pateikiama išsamių duomenų apie aktualius ES teisės aktus, nagrinėjamas galimas nanomedžiagų poveikis sveikatai, pateikiama naudingų patarimų darbdaviams, kaip išvengti poveikio darbuotojams ar jį sumažinti, aprašomi pagrindiniai poveikio būdai: įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus. Siekiant išvengti nanomedžiagų poveikio arba jį sumažinti, galima vadovautis STOP principu; informaciniame biuletenyje išvardijamos priemonės, kurių galima imtis pagal šį principą.

Atsisiųsti in: bg | da | de | en | es | fi | fr | hu | is | it | lt | nl | pl | pt | sk | sl | sv |