Informacijos suvestinė Pavojingų medžiagų darbo vietose teisės aktai

Keywords:

Šioje informacijos suvestinėje apžvelgiami Europos Sąjungos darbo vietose naudojamų pavojingų medžiagų teisės aktai, ypač šios trys ES direktyvos: DSS pagrindų direktyva, Cheminių veiksnių direktyva ir Kancerogenų ir mutagenų direktyva.

Čia pateikiami septyni rizikos prevencijos etapai ir gausybė nemokamų interaktyvių e. priemonių rizikos vertinimui palengvinti, kaip antai OiRA.

Čia taip pat aprašytas principas STOP, prevencijos hierarchija ir priemonės, kurių reikia imtis nustačius pavojų.

Atsisiųsti in: bg | da | de | el | en | es | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |