Kaip skaitmeninės technologijos keičia valdymo meną

Keywords:

Ši studija parengta bendradarbiaujant EU-OSHA, Europos Komisijos jungtiniam tyrimų centrui ir EUROFOUND. Joje analizuojama, kaip darbo vietų skaitmeninimas gali paskatinti duomenimis grindžiamo valdymo atsiradimą ir kaip tai gali paveikti darbo organizavimą ir darbo kokybės aspektus, kaip antai darbuotojų sveikatą ir saugą.

Ataskaitoje pateikiami ESENER apklausos rezultatai ir siūlomos priemonės, kurių galima imtis darbo vietose duomenimis grindžiamo valdymo neigiamam poveikiui darbuotojų sveikatai sušvelninti.

Atsisiųsti in: en