Žemės ūkio ir miškininkystės ateitis. Poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai

Keywords:

Europos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) kylantys pavojai kelia grėsmę sektoriaus ilgalaikiam gyvybingumui. Šiame leidinyje nagrinėjamos sektoriaus DSS problemos.

Jame apžvelgiamos naujos ir atsirandančios galimybės ir pavojai, susidarantys, pavyzdžiui, dėl pažangių ūkininkavimo technologijų ir klimato kaitos, ir jų poveikis DSS. Tiriami socialiniai ir ekonominiai aspektai ir sunkumai, su kuriais sektorius susiduria spręsdamas DSS problemas ir siekdamas prisitaikyti prie visuomenės spaudimo ir darbo rinkos raidos.

Išvadose ryškėja būtinybė spręsti klausimus, susijusius su dažnai netipiniais įdarbinimo metodais, ir skaidrios ir patikimos pranešimo apie nelaimingus atsitikimus ir susirgimus sistemos stoka. Galiausiai pateiktos kelios rekomendacijos, kaip spręsti nustatytas problemas ir užtikrinti sektoriaus tvarumą.

Atsisiųsti in: en