Pavojingų cheminių medžiagų poveikio kontrolė dezinfekuojant chirurginius instrumentus

Keywords:

Šiame atvejo tyrime nagrinėjama padėtis Latvijos ligoninėje, kuri nustatė, kad etileno oksidas jos darbuotojams darė nepriimtino lygio poveikį. Viena iš priemonių, kurią ligoninė įgyvendino kovodama su šia problema, buvo atskiro pastato statyba, kuriame dabar ugniai atspariose patalpose laikomos visos pavojingos cheminės medžiagos. Dabar visi darbuotojai dalyvauja išsamaus mokymo apie šioms cheminėms medžiagoms taikomus saugos reikalavimus ir teisingą jų naudojimą kursuose.

Atsisiųsti in: en