Kampanijų rengimas siekiant didinti informuotumą apie darbo vietoje patiriamą kancerogenų poveikį – kampanija „No Time to Lose“

Keywords:

Šiame atvejo tyrime nagrinėjama, kaip Darbuotojų saugos ir sveikatos institutas (DSSI), siekdamas padėti spręsti profesinio vėžio problemą, organizavo kampaniją „No Time to Lose“ (liet. Nebegalima švaistyti laiko). Kampanijos metu buvo remiama daugiau nei 220 organizacijų ir bendradarbiaujama su partneriais visame pasaulyje, taip užtikrinant pasaulinį poveikį, kai daugiau nei 100 gerai žinomų įmonių sutiko laikytis kampanijos įsipareigojimo valdyti darbo vietoje patiriamą poveikį. Sėkmę lėmė tokie veiksniai, kaip kruopštus planavimas ir išsamios konsultacijos, taip pat tikslinių sektorių pateiktos grįžtamosios informacijos įtraukimas į kampanijos medžiagą. Prie sėkmingos kampanijos iš dalies prisidėjo nuolatinis vertinimas. Kampanijoje aptariami pagrindiniai rizikos veiksniai, pvz., dyzelinių variklių išmetamų dujų, asbesto naudojimo, saulės spinduliuotės ir kristalinio silicio dioksido problemos.

Atsisiųsti in: en