An artificial intelligence-based system for visual recognition of hazardous particles in an air sample (ID8)

Dirbtiniu intelektu pagrįsta sistema, skirta pavojingų dalelių oro mėginyje vaizdiniam atpažinimui (ID8)

Keywords:

Dirbtinio intelekto technologijų naudojimas moksliniuose tyrimuose teikia ne vien praktinę naudą.

Vokietijos mokslinių tyrimų institute naudojamas dirbtinio intelekto pagrindu sukurtas mikroskopas, galintis analizuoti elektroninį vaizdą, aptikti ir klasifikuoti pluoštus pagal dydį.

Ši technologija ne tik automatizavo rankines ir pasikartojančias užduotis, sumažino mėginių užteršimo riziką ir sutaupė laiko, bet ir pagerino socialinę dinamiką mokslinių tyrimų grupėje.

Nustojus skirstyti menkaverčius darbus, išnyko neigiami, tarpusavio įtampą dažnai keldavę padariniai, tad dabar bendradarbiai bendrauja ir diskutuoja svarbesnėmis, intelektualesnėmis ir produktyvesnėmis temomis.

Atsisiųsti in: en

Papildomi leidiniai šia tema