EU-OSHA-in višejezični tezaurus terminoloških popisa iz područja sigurnosti i zdravlja na radu s hijerarhijski grupiranim riječima. Uključuje sinonime i antonime tih pojmova i neke definicije.

Preuzimanje
InfoPreuzmite cijeli tezaurus EU-OSHA-inih pojmova u formatu Excel. Odaberite jezik na pregledniku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

13441E

Info -

Administrativne kontrole

Translations

 • Български: Административни средства за контрол
 • Čeština: Administrativní řízení
 • Dansk: administrative kontrolforanstaltninger
 • Deutsch: Verwaltungskontrolle
 • Ελληνικά: διοικητικός έλεγχος
 • English: Administrative controls
 • Español: controles administrativos
 • Eesti: Halduskontroll
 • Suomi: Hallinnolliset ehkäisytoimenpiteet
 • Français: contrôles réglementaires
 • Hrvatski: Administrativne kontrole
 • Magyar: Adminisztratív ellenőrzés
 • Íslenska: Stjórnsýslueftirlit
 • Italiano: controlli amministrativi
 • Lietuvių: Administracinė kontrolė
 • Latviešu: Administratīvā kontrole
 • Malti: Kontrolli amministrattivi
 • Nederlands: Administratieve controles
 • Norsk: Administrative kontroller
 • Polski: Kontrole administracyjne
 • Português: Controlos administrativos
 • Română: Controale administrative
 • Slovenčina: Administratívne kontroly
 • Slovenščina: Administrativni kontrolni ukrepi
 • Svenska: administrativa kontroller