You are here

Publikacije

Naše publikacije obuhvaćaju dubinska izvješća o istraživanjima te tematske e-činjenice namijenjene za uporabu na radnom mjestu. Sve ih je moguće besplatno preuzeti. Možete pretraživati knjižnicu prema vrsti publikacije ili ključnoj riječi. Možda ćete poželjeti pretplatiti se na naš besplatni mjesečni bilten. Njime se olakšava pristup najnovijim informacijama o sigurnosti i zdravlju na radu.