Upravljanje opasnim tvarima
Izloženost
Izloženost
Posebno rizični sekt...
Posebno rizični sektori
Učinci na zdravlje
Učinci na zdravlje

Posebno rizični sektori info

Opasne tvari prisutne su u svim sektorima, kako u tradicionalnim sektorima poput poljoprivrede, industrijske proizvodnje i građevinarstva, tako i u „novim” sektorima kao što su recikliranje ili kućna njega. Nove tehnologije, rastući sektori i promjene u načinu organizacije rada mogu povećati rizike u pogledu opasnosti od kemijskih sredstava. Izloženost opasnim tvarima u različitim sektorima prijavljena je u sljedećim postotcima:

62Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 52Industrijska proizvodnja 51Građevinarstvo, gospodarenje otpadom, opskrba vodom i električnom energijom

Posebno ugrožene skupine info

Određene skupine radnika mogu biti izložene većem riziku od izlaganja opasnim tvarima na radnom mjestu jer je riječ o radnicima koji nisu iskusni, nisu svjesni opasnosti ili su fizički ranjiviji. Osobe koje često mijenjaju radna mjesta ili obavljaju privremene ili neformalne poslove također mogu biti izložene većem riziku. I ostali radnici mogu biti ranjivi u određenim razdobljima zbog različitih razloga, na primjer ako obavljaju visokorizične, zahtjevne radne aktivnosti, kao što je održavanje.

Žene
Mladi radnici
Radnici migranti
Osobe koje obavljaju privremene ili neformalne poslove
Radnici koji nisu dostatno osposobljeni ili informirani

Karcinogene tvari info

Izloženost karcinogenim tvarima na radnom mjestu uzrokuje većinu profesionalnih bolesti sa smrtnim ishodom u EU-u. Mnoge od tih smrtnih slučajeva moguće je spriječiti. U Europskoj uniji na snazi su posebne odredbe o zaštiti radnika; u skladu s Direktivom o karcinogenim i mutagenim tvarima, poslodavci moraju procjenjivati i izbjegavati izloženost karcinogenim ili mutagenim tvarima ili je svesti na najmanju moguću mjeru. EU-OSHA jedan je od šest partnera koji podupiru inicijativu za Plan djelovanja za karcinogene tvari.

Oko 1,6 milijuna osoba radne dobi u Europi svake godine dobije dijagnozu da boluje od raka

više od 120 000 osobaProcjenjuje se da svake godine u Europskoj uniji više od 120 000 osoba oboli od raka uslijed izloženosti karcinogenim tvarima na radu

Približno 80 000 osoba umre umre svake godine zbog izloženosti karcinogenim tvarima na radu

Oko 53% svih smrtnih slučajeva povezanih s radom posljedica je izloženosti karcinogenim tvarima

2,4 milijarde € Izravni godišnji troškovi izloženosti karcinogenim tvarima na radu diljem Europe iznose 2,4 milijarde eura

 

Koristi info

Uspješno upravljanje opasnim tvarima na mjestima rada svima donosi koristi. Aktivno i participativno upravljanje sigurnošću i zdravljem radnika čini poslovanje konkurentnijim, primjerice poboljšava se produktivnost.

  1. Bolje zdravlje radnika
  2. Manja odsutnost zbog bolesti
  3. Niži troškovi za mjere kontrole, osobnu zaštitnu opremu i/ili zdravstveni nadzor
  4. Uštede u pogledu troškova za zaštitu od požara i eksplozija
  5. Smanjeni troškovi odlaganja otpada
  6. Poboljšani ugled u očima klijenata i potrošača

Učinci na zdravlje

Zdravstveni problemi koji mogu biti uzrokovani radom s opasnim tvarima raznoliki su: od blage nadraženosti oka i kože do ozbiljnih učinaka na zdravlje kao što su urođene mane i rak. Posljedice mogu biti akutne ili dugoročne, a neke tvari mogu imati kumulativan učinak.

Kožne bolesti
Alergije
Bolesti dišnog sustava
Rak
Problemi s reproduktivnim zdravljem i urođene mane
Oštećenja mozga i živčanog sustava
Trovanje

Preventivne mjere info

Kako bi se zaštitilo radnike od opasnih tvari, prvi korak je provođenje procjene rizika. Potom je potrebno poduzeti mjere uklanjanja ili smanjenja rizika koliko je to moguće. Europskim zakonodavstvom o zaštiti radnikâ utvrđuje se hijerarhija mjera koje poslodavci trebaju poduzeti kako bi kontrolirali rizike povezane s opasnim tvarima.

Uklanjanje opasnih tvari
Zamjena manje opasnim tvarima, kemijskim produktima ili procesima
Tehničke mjere kao što je ispuštanje
Organizacijske mjere, kao što je odvajanje mjesta rada
Osobna zaštitna oprema

Upravljanje opasnim tvarima info

Opasne tvari prisutne su na gotovo svim mjestima rada. Milijuni radnika diljem Europe dolaze u dodir s tekućim, plinovitim ili krutim tvarima koje predstavljaju rizik za njihovo zdravlje ili sigurnost.

Kultura prevencije
Procjena rizika
Preventivne mjere
Alati i smjernice
Zakonodavstvo

Close
Infographic image
Posebno ugrožene sku...
Posebno ugrožene skupine
Karcinogene tvari
Karcinogene tvari
Koristi
Koristi
Preventivne mjere