You are here

Prijedlog Europske komisije o karcinogenim tvarima

Europska komisija predlaže bolju zaštitu radnika od kemikalija koje uzrokuju rak

Europska komisija predlaže izmjene Direktive (2004/37/EZ) o karcinogenim ili mutagenim tvarima da bi se ograničila izloženost za 13 kemikalija koje uzrokuju rak na mjestima rada, uključujući kristalnu silicijevu prašinu koja udisanjem može doprijeti u pluća.
Procjenjuje se da je rak uzrok više od polovice smrtnih slučajeva povezanih s radom u Europskoj uniji, što ukupno iznosi oko 102.000 smrtnih slučajeva godišnje.

Uvođenjem graničnih vrijednosti smanjit će se broj slučajeva raka povezanih s radom i poboljšati pravna zaštita izloženih radnika, posebice u građevinskom sektoru. Kroz smanjenje razlika između država članica u pogledu zaštite zdravlja radnika ovim će se prijedlogom potaknuti prekogranično zapošljavanje jer se radnicima može jamčiti održavanje minimalnih standarda i razina zaštite njihova zdravlja u svim državama članicama.