Sažetak - Procjena rizika promjenom alata OiRA na radnim mjestima u Francuskoj: kvalitativna studija

Keywords:

Sigurnost i zdravlje na radu temelje se na procjeni rizika, a za pravilnu procjenu rizika ključno je odabrati pristup koji je standardiziran i jednostavan za uporabu. Samo pitajte Francuze!

U Francuskoj se nalazi jedna trećina svih malih poduzeća i mikropoduzeća koja trenutačno primjenjuju EU-OSHA-in alat za internetsku interaktivnu procjenu rizika (OiRA). Prije nego što su se počela koristiti platformom, ona nisu upotrebljavala nikakve sustave za procjenu rizika niti su se oslanjala na alate u papirnatom obliku.

Na temelju studije 40 poduzeća u Francuskoj, u izvješću se iznosi skup preporuka za najbolji pristup i potporu poduzećima kako bi se bolje koristila alatom OiRA.   

Preuzimanje in: de | en | fr | lt | sk |