Sažetak – Studija izvedivosti za potrebe izrade računalno potpomognute telefonske ankete s ciljem procjene izloženosti radnika u Europskoj uniji karcinogenim tvarima

Keywords:

Izloženost karcinogenim tvarima može prouzročiti rak, koji je jedan od glavnih uzroka smrti povezanih s radom u Europskoj uniji. Pouzdani podatci o izloženosti karcinogenim tvarima na radu od ključne je važnosti za sigurnost i zdravlje radnika u Europi. U ovom izvješću predstavljeni su rezultati studije izvedivosti ankete koja bi se osmislila na temelju uspješne ankete provedene u Australiji i kojom bi se od radnika prikupile informacije o toj vrsti izloženosti. Na temelju prikupljenih podataka uz pomoć algoritamskog sustava procijenile bi se razine izloženosti u Europskoj uniji.

Studija izvedivosti pokazala je da bi, uz razuman utrošak vremena i financijskih sredstava, australijska anketa mogla biti prilagođena za primjenu u Europskoj uniji. 

Preuzimanje in: en